Thứ hai, 27/06/2022 22:23:44
Số hiệu 834/HD-CBĐTW
Trích yếu nội dung

Hướng dẫn về việc thực hiện bảo đảm an toàn, anh ninh trong cục cấp dịch vụ Bưu chính KT1 phục vụ cơ quan Đảng, nhà nước

Ngày ban hành 07/08/2018
Ngày hiệu lực 07/08/2018
Tập đính kèm http://cpt.gov.vn/userfiles/files/Huong_dan_834.pdf