Thứ ba, 05/03/2024 16:39:30
Số hiệu FAQ-CBĐTW-1
Trích yếu nội dung

Tổng hợp các ý kiến trao đổi, hỏi đáp - Cục Bưu điện Trung ương

Ngày ban hành 05/07/2020
Ngày hiệu lực 05/07/2020
Tập đính kèm http://cpt.gov.vn/userfiles/files/Tong%20hop%20y%20kien%20hoi%20dap%20-%20Cuc%20BDTW.PDF