Chủ nhật, 28/05/2023 13:43:01
Số hiệu ST-BCKT1; ST-TSLCD
Trích yếu nội dung

Sổ tay quản lý nhà nước về mạng bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước; Sổ tay quản lý nhà nước về mạng truyền số liệu chuyên dùng của cơ quan Đảng, Nhà nước (Liên hệ đầu mối của Cục BĐTW để nhận tài liệu: Phòng Chính sách và Nghiệp vụ, Cục BĐTW, ĐT: 08041233)

Ngày ban hành 02/06/2020
Ngày hiệu lực 02/06/2020
Tập đính kèm http://cpt.gov.vn/userfiles/files/ST-MHTC-BNDP.pdf