Thứ bảy, 18/01/2020 13:58:40
Số hiệu 1694/BTTTT-CATTT
Trích yếu nội dung

V/v hướng dẫn yêu cầu an toàn thông tin cơ bản đối với hệ thống thông tin kết nối vào mạng TSLCD

Ngày ban hành 31/05/2019
Ngày hiệu lực 31/05/2019
Tập đính kèm http://cpt.gov.vn/userfiles/files/HD-YEU-CAU-KET-NOI-MANG-TSLCD-.PDF