Thứ tư, 01/04/2020 17:33:00
Số hiệu 2183/QĐ- BTTT
Trích yếu nội dung

Quyết định về việc ban hành Quy định nghiệp vụ cung cấp và sử dụng dịch vụ BCKT1(sửa đổi)

Ngày ban hành 20/12/2018
Ngày hiệu lực 20/12/2018
Tập đính kèm http://cpt.gov.vn/userfiles/files/Quyet_dinh_%202183.pdf