Thứ tư, 13/11/2019 09:55:55
Số hiệu 43/2017/TT-BTTTT
Trích yếu nội dung

Quy định mức giá cước tối đa dịch trên mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng, Nhà nước

Ngày ban hành 29/12/2017
Ngày hiệu lực 12/02/2018
Tập đính kèm http://cpt.gov.vn/userfiles/files/TT43.pdf