Thứ hai, 24/06/2024 23:22:52

Bộ nhận diện ngày chuyển đổi số quốc gia

Cập nhật | 01-10-2022

Bộ Thông tin và Truyền thông - Cơ quan thường trực Uỷ ban Quốc gia về chuyển đổi số trân trọng đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân sử dụng bộ nhận diện của ngày Chuyển đổi số quốc gia tại đây để phục vụ cho các hoạt động hưởng ứng.

Bộ nhận diện ngày chuyển đổi số quốc gia

STT Tên ấn phẩm Đường dẫn
1 Logo Xem
2 Backdrop Xem
3 Băng rôn Xem
4 Standee Xem
5 Photobooth Xem
6 Avatar frame Xem
7 Popup/Video Xem
8 Poster Tháng tiêu dùng số

 

https://mic.gov.vn/Upload_Moi/Video/Video.mp4

mic.gov.vn

Tin tức khác: