Thứ hai, 24/06/2024 22:20:51

Kế hoạch phòng chống dịch Covid-19 tại Bộ Thông tin và Truyền thông

Cập nhật | 14-05-2021

I. MỤC ĐÍCH, ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

1. Mục đích

Phòng, chống hiệu quả dịch bệnh Covid-19 tại trụ sở cơ quan Bộ Thông tin và Truyền thông (18 Nguyễn Du, Hà Nội) và các trụ sở, toà nhà do các đơn vị thuộc Bộ TTTT quản lý.

2. Đối tượng áp dụng

- Toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động (CCVCNLĐ) thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông (TTTT); khách đến làm việc, giao dịch tại các trụ sở, toà nhà do các đơn vị thuộc Bộ TTTT quản lý.

- Các trụ sở, tòa nhà do các đơn vị thuộc Bộ TTTT quản lý gồm: Văn phòng, Cục Tần số vô tuyến điện, Cục Viễn thông, Cục Bưu điện Trung ương, Cục Báo chí, Cục Thông tin đối ngoại, Cục Xuất bản, In và Phát hành, Trung tâm Internet Việt Nam; Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam (VNPost), Tổng Công ty Truyền thông đa phương tiện (VTC), Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, Trường Cao đẳng Công nghiệp In.

II. NỘI DUNG

1. Công tác quản lý ra vào, kiểm tra thân nhiệt đối với khách đến làm việc tại các trụ sở, toà nhà do các đơn vị thuộc Bộ TTTT quản lý

a) Hạn chế tối đa việc tiếp khách đến làm việc tại cơ quan, đơn vị trong giai đoạn dịch bệnh Covid-19; chỉ tiếp khách đến làm việc tại cơ quan, đơn vị trong các trường hợp thực sự cần thiết, cấp bách.

b) Yêu cầu toàn bộ khách đến làm việc phải thực hiện đo thân nhiệt, đeo khẩu trang và sử dụng dung dịch diệt khuẩn, diệt trùng tại các lối ra vào và bên trong các toà nhà, sử dụng phần mềm Bluezone, khai tờ khai y tế (theo mẫu của Bộ Y tế) hoặc khai báo y tế trực tuyến. Khai báo một số thông tin cá nhân gồm: Họ tên, cơ quan đơn vị đang công tác hoặc địa chỉ liên hệ, số điện thoại di động, số CMT/căn cước công dân. 

c) Khi khách đến làm việc với các đơn vị, Bộ phận bảo vệ/lễ tân có trách nhiệm gọi điện trực tiếp cho cán bộ hoặc đơn vị có khách đến làm việc để xuống khu vực đón khách vào phòng làm việc. Sau khi kết thúc cuộc họp, buổi làm việc, cán bộ hoặc đơn vị có khách đến làm việc có trách nhiệm đưa, tiễn khách ra khu vực trụ sở; không để khách tự do đi lại trong khu vực trụ sở. Cán bộ, đơn vị có khách đến làm việc chịu trách nhiệm theo dõi tình hình sức khỏe của khách để báo cáo khi có vấn đề.

Đối với khách đến làm việc với Lãnh đạo Bộ: Văn phòng Bộ chịu trách nhiệm cử cán bộ, thư ký đón khách tại Bộ phận bảo vệ, phối hợp thực hiện các nội dung tại mục II.1.b.

2. Tổ chức họp

a) Hình thức các cuộc họp:

- Đề nghị các đơn vị hạn chế việc tổ chức hội họp đông người, chỉ tổ chức các cuộc họp trực tiếp khi thực sự cần thiết; tăng cường, áp dụng tối đa hình thức họp trực tuyến khi tổ chức các cuộc họp.

- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tự chịu trách nhiệm về quyết định triệu tập họp, làm việc trực tiếp của mình.

b) Bố trí phòng họp, tổ chức làm việc được phân chia thành 03 loại:

- Các cuộc họp do nội bộ của các Vụ/Cục (kể cả có các đối tượng tham gia là CCVCNLĐ các Vụ/Cục khác làm việc trong cùng trụ sở): đề nghị bố trí tại phòng họp riêng của đơn vị chủ trì.

- Đối với cuộc họp, làm việc có đối tượng là khách bên ngoài: bố trí họp, làm việc tại khu phòng họp riêng do đơn vị quản lý vận hành toà nhà, trụ sở cơ quan bố trí; đơn vị chủ trì có trách nhiệm bố trí cán bộ đón khách tại khu vực bảo vệ, phối hợp thực hiện các nội dung tại mục II.1.b.

- Trường hợp Lãnh đạo Bộ làm việc, tiếp khách tại phòng họp khác với phòng họp được bố trí riêng, Văn phòng Bộ hoặc đơn vị chủ trì có trách nhiệm thực hiện khử trùng, khử khuẩn phòng họp.

3. Công tác phun khử trùng, khử khuẩn

a) Định kỳ hoặc khi có yêu cầu của các đơn vị chức năng, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ TTTT thực hiện phun khử trùng, khử khuẩn tại trụ sở làm việc, các phòng họp, phòng làm việc của cơ quan, đơn vị.

b) Thường xuyên khử khuẩn các bề mặt hay tiếp xúc tại khu vực sử dụng chung trong tòa nhà, như: tay vịn, nút bấm trong thang máy, khu vực hành lang...

c) Trước khi tiến hành các cuộc họp quan trọng, có thành phần là Lãnh đạo Bộ thì thực hiện khử trùng, khử khuẩn phòng họp. 

4. Khai báo tờ khai y tế và sử dụng ứng dụng Bluezone đối với CCVCNLĐ thuộc Bộ TTTT

a) Yêu cầu 100% CCVCNLĐ thuộc các cơ quan, đơn vị cài đặt và sử dụng thường xuyên ứng dụng Bluezone.

b) Yêu cầu CCVCNLĐ chủ động khai báo y tế, cung cấp thông tin với cơ quan y tế và chính quyền địa phương nơi cư trú, nơi đến và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo quy định. 

5. Phương án cách ly tạm thời khi phát hiện có người nhiễm/nghi nhiễm Covid-19:

a) Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ TTTT chủ động xây dựng phương án cách ly tạm thời (bố trí phòng cách ly, lối di chuyển, vận chuyển ca nghi nhiễm trong trụ sở...) khi phát hiện người nhiễm/nghi nhiễm.

b) Cử cán bộ làm đầu mối hướng dẫn, hỗ trợ CCVCNLĐ là người nhiễm/nghi nhiễm Covid-19 đang làm việc tại trụ sở liên hệ, thông báo ngay cho đường dây nóng của các cơ sở y tế để thực hiện khai báo y tế, cung cấp thông tin liên quan, phối hợp với đội ngũ y tế để thực hiện các biện pháp y tế cần thiết theo hướng dẫn trong các trong trường hợp có biểu hiện nghi nhiễm Covid-19 (ho, sốt, khó thở...).

c) Khi phát hiện trường hợp nhiễm/nghi nhiễm tại trụ sở cần khẩn trương hướng dẫn di chuyển vào phòng cách ly tạm thời; đồng thời báo cáo Lãnh đạo Bộ, thông báo ngay cho cơ quan y tế để thực hiện các biện pháp kiểm tra y tế, thực hiện cách ly theo quy định; phối hợp tiến hành rà soát danh sách CCVCNLĐ có tiếp xúc gần để tiếp tục thực hiện các bước tiếp theo theo hướng dẫn của cơ quan y tế. 

d) Trong trường hợp cần thiết, theo chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ, cơ quan, đơn vị phối hợp các cơ quan chức năng tiến hành tự cách ly tập trung toàn bộ khu vực trụ sở cơ quan và yêu cầu cách ly tại chỗ đối với các cá nhân đang làm việc tại cơ quan theo hướng dẫn của cơ quan y tế.

6. Phương án duy trì làm việc trong trường hợp cách ly/giãn cách xã hội:

Trong trường hợp địa phương nơi cơ quan, đơn vị đóng trụ sở yêu cầu phải áp dụng các biện pháp cách ly phòng dịch, giãn cách xã hội theo quy định thì các cơ quan, đơn vị tiến hành: bố trí, sắp xếp lãnh đạo luân phiên trực tại cơ quan/tại nhà, các CCVCNLĐ tổ chức làm việc luân phiên tại trụ sở/trực tuyến tại nhà; tăng cường làm việc từ xa, họp, làm việc trực tuyến.

Trong trường hợp tiến hành tự cách ly tập trung toàn bộ khu vực trụ sở cơ quan, người đứng đầu cơ quan, đơn vị chỉ đạo tiến hành: 

- Phối hợp cơ sở y tế bố trí cán bộ, trang thiết bị y tế cần thiết tại khu vực cách ly; 

- Phối hợp với các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan để duy trì cung cấp, bổ sung các nhu yếu phẩm cần thiết phục vụ cuộc sống;

- Duy trì tổ chức họp, làm việc trực tuyến đảm bảo hoạt động bình thường của đơn vị tại trụ sở cơ quan.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm:

a) Phổ biến, quán triệt tới toàn thể CCVCNLĐ thuộc phạm vi quản lý của đơn vị thực hiện nghiêm túc theo văn bản chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; các Chỉ thị, Công điện, Kết luận của Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19; các yêu cầu của Bộ Y tế, Thành ủy và UBND Thành phố Hà Nội; các văn bản có liên quan của Bộ TTTT.

b) Chỉ đạo CCVCNLĐ tiếp tục tăng cường và thực hiện nghiêm các biện pháp về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Quốc gia, Bộ Y tế; chấp hành và tuân thủ thực hiện thông điệp 5K theo khuyến cáo của Bộ Y tế (khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tập trung, khai báo y tế). Hạn chế đi công tác, nhất là đến các địa phương/vùng có dịch, trừ trường hợp cần thiết.

c) Quản lý, theo dõi, giám sát, nắm bắt thông tin, kịp thời báo cáo Lãnh đạo Bộ và thông báo cho Văn phòng Bộ các trường hợp CCVCNLĐ thuộc phạm vi quản lý có biểu hiện nghi nhiễm, hoặc có tiếp xúc với người bị nhiễm/nghi nhiễm Covid-19, hoặc đi về từ vùng có dịch, hoặc phải thực hiện các biện pháp cách ly, theo dõi sức khỏe (nếu có) theo quy định và hướng dẫn của Ban Chỉ đạo quốc gia, Bộ Y tế và chính quyền địa phương nơi cư trú; đồng thời, yêu cầu CCVCNLĐ chủ động khai báo y tế, cung cấp thông tin với cơ quan y tế và chính quyền địa phương nơi cư trú, nơi đến và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo quy định. 

d) Đối với các trường hợp CCVCNLĐ đi qua vùng/địa điểm có liên quan đến dịch Covid-19, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị yêu cầu CCVCNLĐ tự cách ly, làm việc trực tuyến tại nhà đủ 14 ngày (hoặc theo các hướng dẫn mới của Bộ Y tế và cơ quan chức năng có thẩm quyền) trước khi trở lại cơ quan làm việc. Các cơ quan, đơn vị tổng hợp danh sách CCVCNLĐ phải thực hiện cách ly tại nhà và gửi kết quả tổng hợp về Văn phòng Bộ để theo dõi chung.

đ) Đối với việc tổ chức các cuộc họp: Quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức thuộc đơn vị mình quản lý công tác tổ chức các cuộc họp theo quy định tại mục II.2 của Kế hoạch này.

e) Thường xuyên cập nhật báo cáo tình hình, danh sách CCVCNLĐ có liên quan, tiếp xúc với các đối tượng F0, F1, F2, F3 (theo mẫu tại Phụ lục 01), gửi về Bộ TTTT (qua Văn phòng Bộ qua email: tonghop@mic.gov.vn) trước 11h30 hàng ngày.

2. Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp được giao quản lý, sử dụng các trụ sở làm việc có trách nhiệm:

a) Chủ động xây dựng phương án bảo đảm công tác phòng chống dịch Covid-19 tại trụ sở với các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể; đặc biệt lưu ý cụ thể hóa các phương án tại mục II.5 và II.6 của Kế hoạch này.

b) Kiểm tra và bố trí cán bộ, nhân viên phối hợp với Đoàn Thanh niên các đơn vị tại trụ sở vận hành các trang thiết bị phòng, chống dịch bệnh Covid-19 như: máy đo thân nhiệt cầm tay, hệ thống đo thân nhiệt tự động; thực hiện việc ghi chép, đo thân nhiệt CCVCNLĐ và khách đến liên hệ công tác tại các trụ sở (tham khảo quy trình tại Phụ lục 02). Khi có trường hợp thân nhiệt cao từ 37,50C trở lên thì yêu cầu CCVCNLĐ, khách đến làm việc không vào khu vực làm việc, di chuyển ngay đến phòng cách ly tạm thời, thực hiện theo dõi, báo cáo cơ quan y tế theo khuyến cáo của Bộ Y tế (chỉ CCVCNLĐ, khách đến làm việc có thân nhiệt từ dưới 37,50C trở xuống mới được vào trụ sở).

c) Xây dựng phương án cách ly tạm thời (phòng cách ly, lối di chuyển, vận chuyển ca nhiễm/nghi nhiễm trong trụ sở...); bố trí đầu mối hướng dẫn CCVCNLĐ đang làm việc tại trụ sở việc liên hệ với đường dây nóng của các cơ sở y tế để thực hiện khai báo y tế, cung cấp thông tin liên quan trong trường hợp có biểu hiện các triệu chứng Covid-19 (ho, sốt, khó thở...) và phối hợp triển khai.

d) Trường hợp phát hiện ca nhiễm/nghi nhiễm tại trụ sở, khẩn trương hướng dẫn di chuyển vào phòng cách ly tạm thời; đồng thời thông báo ngay cho cơ quan y tế để thực hiện các biện pháp kiểm tra y tế, thực hiện cách ly theo quy định; phối hợp tiến hành rà soát danh sách CCVCNLĐ có tiếp xúc gần để tiếp tục thực hiện các bước tiếp theo theo hướng dẫn của cơ quan y tế. 

đ) Trường hợp các cơ quan, đơn vị làm việc trong khu vực trụ sở có nhu cầu họp, làm việc với các đơn vị bên ngoài, khách đến liên hệ công tác tại các trụ sở thì bố trí phòng họp riêng tại tầng 1 phù hợp với điều kiện cụ thể tại từng trụ sở, vừa đáp ứng nhu cầu làm việc với các đơn vị bên ngoài vừa đảm bảo các điều kiện phòng chống dịch bệnh. Hạn chế để khách lên làm việc tại các tầng, khu vực làm việc của đơn vị.

e) Chủ động mua sắm, trang bị vật tư, thiết bị y tế phục vụ công tác phòng dịch (như: dung dịch sát khuẩn, máy đo thân nhiệt, khẩu trang...); định kỳ phun khử khuẩn toàn bộ trụ sở làm việc; thường xuyên khử khuẩn các bề mặt hay tiếp xúc tại khu vực sử dụng chung trong tòa nhà, như: tay vịn, nút bấm trong thang máy, khu vực hành lang...

g) Trong trường hợp cần thiết, theo chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ, cơ quan, đơn vị phối hợp các cơ quan chức năng tiến hành tự cách ly tập trung toàn bộ khu vực trụ sở cơ quan và yêu cầu cách ly tại chỗ đối với các cá nhân đang làm việc tại cơ quan theo hướng dẫn của cơ quan y tế.

h) Làm việc, trao đổi với đơn vị cung cấp dịch vụ tại nhà ăn/căng tin để có kế hoạch cụ thể về việc phòng, chống dịch bệnh, kiểm soát chặt chẽ nguồn cung cấp thực phẩm, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

i) Tuyên truyền, phổ biến các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 trên cổng/trang thông tin điện tử của đơn vị, bảng tin điện tử/màn hình, pano, áp phích… ở những nơi có đông người qua lại tại các trụ sở.

3. Văn phòng Bộ có trách nhiệm:

a) Kiểm tra và bố trí nhân lực phối hợp với Đoàn Thanh niên Khối cơ quan Bộ vận hành các trang thiết bị phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại trụ sở Bộ như máy đo thân nhiệt cầm tay, hệ thống đo thân nhiệt tự động; thực hiện việc đo, kiểm tra thân nhiệt CCVCNLĐ và khách đến liên hệ công tác tại trụ sở Bộ.

b) Bố trí một số phòng tại tầng 1 để làm phòng họp, trao đổi công việc cho các đơn vị làm việc, tiếp khách tại trụ sở Bộ TTTT.

c) Xây dựng phương án cách ly tạm thời (phòng cách ly tạm thời, lối di chuyển, vận chuyển ca nhiễm/nghi nhiễm trong trụ sở...); bố trí đầu mối hướng dẫn CCVCNLĐ đang làm việc tại trụ sở việc liên hệ với đường dây nóng của các cơ sở y tế để thực hiện khai báo y tế, cung cấp thông tin liên quan trong trường hợp có biểu hiện các triệu chứng Covid-19 (ho, sốt, khó thở...) và phối hợp triển khai.

d) Cử cán bộ, thư ký hướng dẫn, đón tiếp đối với khách đến liên hệ công tác, làm việc với Lãnh đạo Bộ theo quy định tại mục II.1.b. và phối hợp chặt chẽ với Vụ Hợp tác quốc tế (đối với khách nước ngoài) trong việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo quy định. 

đ) Thông báo cho các đơn vị được giao quyền quản lý, sử dụng tại các trụ sở của Bộ, Đại diện Văn phòng Bộ tại TP. Đà Nẵng và TP. Hồ Chí Minh để thực hiện các khuyến cáo của Bộ Y tế trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và các nội dung tại Kế hoạch này.

e) Kiểm tra, đôn đốc công tác đảm bảo phòng chống dịch Covid-19 tại các trụ sở làm việc của Bộ, tổng hợp báo cáo Lãnh đạo Bộ.

g) Tổng hợp, báo cáo Bộ nguồn kinh phí thực hiện các nội dung cần thực hiện nêu trên trong công tác phòng chống dịch Covid-19 tại trụ sở Bộ.

h) Thường xuyên tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Bộ tình hình triển khai thực hiện công tác phòng chống dịch Covid-19 của các đơn vị.

4. Vụ Tổ chức cán bộ có trách nhiệm: Chủ trì, phối hợp rà soát tất cả các chương trình, kế hoạch đi công tác nước ngoài (nếu có) theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Lãnh đạo Bộ TTTT.

5. Vụ Hợp tác quốc tế có trách nhiệm: 

a) Là đầu mối chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan quản lý, theo dõi, giám sát các cơ quan, đơn vị, tổ chức nước ngoài và cá nhân là người nước ngoài đến giao dịch, làm việc tại trụ sở Bộ, phối hợp thực hiện đón, tiếp khách nước ngoài theo đúng quy định về phòng, chống dịch và xử lý các vấn đề phát sinh (nếu có). 

b) Phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ rà soát các chương trình, kế hoạch đi công tác nước ngoài, tạm hoãn các chuyến đi công tác nước ngoài (nếu có), không cử cán bộ đi nước ngoài trong thời điểm xảy ra dịch bệnh theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Lãnh đạo Bộ TTTT. 

6. Cục Tin học hóa có trách nhiệm: Chủ trì, hỗ trợ hướng dẫn các cơ quan đơn vị việc tổ chức làm việc từ xa, họp, làm việc trực tuyến trong trường hợp phải thực hiện giãn cách xã hội. 

7. Cục Bưu điện Trung ương có trách nhiệm: Chủ trì, phối hợp với Trung tâm Internet Việt Nam và Trung tâm Thông tin đảm bảo kết nối giữa các phòng họp tại các trụ sở Bộ với nhau, giữa các phòng họp của Bộ với phòng họp của Chính phủ và các Bộ ngành, địa phương.

8. Trung tâm Thông tin có trách nhiệm: 

a) Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Bộ và các đơn vị có liên quan thực hiện thông báo qua hệ thống thư điện tử của Bộ TTTT đến CCVCNLĐ các nội dung về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong trường hợp cần thiết.

b) Tuyên truyền, phổ biến các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 trên cổng thông tin điện tử, bảng tin điện tử/màn hình tại sảnh chính trụ sở Bộ.

9. Đoàn Thanh niên Bộ phối hợp huy động, phân công lực lượng đoàn viên tham gia vào các công việc quản lý người ra vào, kiểm tra thân nhiệt đối với CCVCNLĐ, khách đến làm việc tại Trụ sở Bộ; ứng trực trong trường hợp cần thiết.

10. CCVCNLĐ thuộc Bộ có trách nhiệm:

a) Chủ động khai báo y tế, cung cấp thông tin với cơ quan y tế và chính quyền địa phương nơi cư trú, nơi đến và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo quy định; Báo cáo với Thủ trưởng cơ quan, đơn vị về những biểu hiện bất thường về sức khỏe (nếu có), như: ho, sốt, khó thở... 

b) Hợp tác và tuân thủ sự hướng dẫn của người có trách nhiệm tại các trụ sở về việc đo thân nhiệt, bố trí phòng họp, nơi trao đổi công việc với khách đến liên hệ công tác.

c) Thực hiện nghiêm túc việc đón, tiễn, theo dõi sức khỏe của khách đến làm việc tại các trụ sở theo quy định tại mục II.1.c của Kế hoạch này.

d) Cài đặt và sử dụng thường xuyên ứng dụng Bluezone.

đ) Đối với các trường hợp đi qua vùng/địa điểm có liên quan đến dịch Covid-19 thì thực hiện tự cách ly, làm việc trực tuyến tại nhà đủ 14 ngày (hoặc theo các hướng dẫn mới của Bộ Y tế và cơ quan chức năng có thẩm quyền) và trở lại cơ quan làm việc khi sức khỏe bình thường, không có biểu hiện: ho, sốt, khó thở...

e) Tuân thủ hướng dẫn trong trường hợp trụ sở có người bị nhiễm/nghi nhiễm Covid-19 theo quy định tại mục II.5.c và II.5.d của Kế hoạch này.

g) Vận động người thân, gia đình tuân thủ các quy định về phòng chống dịch Covid-19 và thực hiện thông điệp 5K theo khuyến cáo của Bộ Y tế.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc hoặc vấn đề phát sinh, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ sửa đổi, bổ sung, cập nhật Kế hoạch này./.

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Tin tức khác: