Thứ ba, 05/03/2024 19:06:38

Trung tâm Tư vấn, thiết kế và Tích hợp hệ thống - Cục Bưu điện Trung ương thông báo tuyển dụng

Cập nhật | 16-12-2022

Căn cứ kế hoạch tuyển dụng viên chức số 166/KH-TVTKTHH ngày 18/8/2022 của Trung tâm Tư vấn, thiết kế và Tích hợp hệ thống. Trung tâm Tư vấn, thiết kế và Tích hợp hệ thống (Trung tâm) xin thông báo thời gian nhận hồ sơ từ ngày 19/12/2022 đến hết ngày 18/01/2023 cho 06 chỉ tiêu viên chức vào 04 vị trí việc làm, cụ thể như sau:

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

- Download thông báo tuyển dụng của Trung tâm Tư vấn, thiết kế và tích hợp hệ thống - Cục Bưu điện Trung ương tại đây: 

Thông báo tuyển dụng

 

 

Tin tức khác: