Thứ sáu, 12/08/2022 22:21:27
Cục Bưu điện Trung ương dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm ngày thương binh liệt sỹ ngày 27 tháng 7

Sáng ngày 27/7/2022, đoàn đại biểu Cục Bưu điện Trung ương đã dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu K9 (Đá Chông, Ba Vì, Hà Nội) và thăm hầm tổng đài Khu K9 – nơi phục vụ thông tin liên lạc cho chủ tịch Hồ Chí Minh và Lãnh đạo Đảng, Nhà nước ( từ tháng 5/1967 đến tháng 3/1973).

Khối Viễn thông sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022

(Mic.gov.vn) - Chiều ngày 26/7/2022, tại Hà Nội, khối Viễn thông gồm các đơn vị Vụ Công nghệ thông tin, Cục Tần số Vô tuyến điện, Cục Viễn thông, Cục Bưu điện Trung ương, Trung tâm Internet Việt Nam, Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích, Ban quản lý chương trình cung cấp dịch vụ VTCI và Báo VietNamNet đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm ...

Thông báo Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá bán thanh lý tài sản công của  Cục Bưu điện Trung ương
Căn cứ Luật Đấu giá tài sản của Quốc hội ngày 17/11/2016; Căn cứ Quyết định số 1827/QĐ-BTTTT ngày 15/11/2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thanh lý tài sản của Cục Bưu điện Trung ương; Căn cứ Quyết định số 295/QĐ-CBĐTW ngày 08/3/2022 của Cục trưởng Cục Bưu điện Trung ương về việc phê duyệt giá bán khởi điểm thanh lý tài sản công của Cục Bưu điện Trung ương
 
Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá bán thanh lý tài sản của Cục Bưu điện Trung ương
Căn cứ Quyết định số 1827/QÐ-BTTTT ngày 15/11/2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thanh lý tài sản của Cục Bưu điện Trung ương;
Căn cứ Quyết định số 295/QĐ-CBĐTW ngày 08/3/2022 cua Cục trưởng Cục Bưu điện Trung ương về việc phê duyệt giá bán khởi điểm thanh lý tài sản công của Cục Bưu điện Trung ương;
Đoàn đại biểu Cục Bưu điện Trung ương dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Chiều ngày 18/3/2022, Đoàn đại biểu Cục Bưu điện Trung ương đã tổ chức Lễ dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu K9 (Đá Chông, Ba Vì, Hà Nội). Đồng chí Trần Duy Ninh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Thông tin và Truyền thông, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Bưu điện Trung ương làm Trưởng đoàn.

Kết quả thi tuyển vòng 2 kỳ thi tuyển dụng công chức năm 2021 của Cục Bưu điện Trung ương - Khu vực TP.Đà Nẵng

Căn cứ Quyết định số 1746/QĐ-CBĐTW-HĐTD ngày 15/12/2021 của Cục trưởng Cục Bưu điện Trung ương về việc quyết định tổ chức thi tuyển công chức kỳ thi tuyển dụng công chức năm 2021 của Cục Bưu điện Trung ương – Khu vực TP.Đà Nẵng; Căn cứ kết quả thi tuyển vòng 2 (thi phỏng vấn) kỳ thi tuyển dụng công chức năm 2021 của Cục Bưu điện Trung ương - Khu vực TP.Đà Nẵng, Hội đồng tuyển dụng công chức Cục Bưu điện Trung ương thông báo ...

Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển viên chức, viên chức, thi nâng ngạch viên chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển viên chức, viên chức, thi nâng ngạch viên chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức ...

Căn cứ Công văn số 1254/BTTTT-TCCB ngày 26/4/2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2021 của Cục Bưu điện Trung ương; Căn cứ Quyết định số 1355/QĐ-CBĐTW ngày 18/10/2021 của Cục trưởng Cục Bưu điện Trung ương về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng công chức năm 2021 của Cục Bưu điện Trung ương ...

Căn cứ Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức ...

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá bán thanh lý tài sản công đợt 2 năm 2021 của Cục Bưu điện Trung ương

Căn cứ Quyết định số 1246/QĐ-BTTTT ngày 19/8/2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thanh lý tài sản của Cục Bưu điện Trung ương; Căn cứ Quyết định số 1810/QĐ-CBĐTW ngày 22/12/2021 của Cục trưởng Cục Bưu điện Trung ương về việc ban hành quy định tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá bán thanh lý tài sản công đợt 2 năm 2021 của Cục BĐTW.